Кога трябва да се приема Алое Вера гел от LR?

Препоръчително е да приемате гелът за пиене преди хранене.

Колко време след изчитане на срока, отбелязан на опаковката, гелът за пиене може да се консумира?

Отбелязаният срок на годност е датата, до която LR дава гаранция, че гелът за пиене притежава най-добро качество. Обикновено дори и след изтичането на този срок, продуктът може да се употребява за още известно време. Но знайте, че LR не носи отговорност за консумацията след изтичане на срока на годност.

Съществува ли опасност при студено време гелът за пиене да замръзне и това да засегне качеството му?

Замръзването няма негативно влияние върху качеството на продукта и чувствителните съставки. Все пак това може да се отрази на консистенцията. Гелът за пиене Алое Вера с мед (9%),  е с променена температура на замръзване поради съдържанието на захар. Това означава, че е по-устойчив на студ от чистата вода. Едва при много ниски отрицателни температури гелът за пиене Алое Вера с мед може да замръзне и това да доведе до евентуално счупване на бутилката.

Може ли гелът за пиене Алое Вера да се пие цял живот?

Да, възможно е гелът за пиене Алое Вера от LR да се пие цял живот. За хора в нормално здравословно състояние няма ограничения.

Въпроси за качеството на геловете за пиене Алое Вера от LR

Какво представлява IASC (Международният научен съвет за Алое Вера)?

Международният научен съвет за Алое Вера е научна асоциация, посветена на разпространяване и използване на познанията за положителните свойства на растението Алое Вера. Със седалище Мериленд, САЩ IASC предлага възможността за сертифициране на продукти с Алое Вера по определени строги параметри, за да се посочи най-високото качество.

Какви научни изследвания прави IASC по отношение на растението Алое Вера?

IASC си сътрудничи с много университети по света и е инициирал и публикувал множество проучвания, като например, че Алое Вера повишава бионаличността на витамин Е в организма. Преди 10 години е имало много по-малко проучвания и на растението са се приписвали много положителни свойства, но не е могло да се обяснят. Обстойни анализи идентифицирали отделните й съставки и днес то е едно от най-добре проучените растения.

Проверява ли IASC производството на геловете за пиене Алое Вера също и в Германия?

IASC редовно проверява производството на геловете за пиене Алое Вера в Германия. За тази инспекция в Германия пристига проверяващ от Америка. Проверките са винаги обстойни и са съгласно стандартите на фармацевтичната индустрия. Изискванията са изключително високи. LR приема това предизвикателство. Произтичащите от това високи финансови разходи се вземат предвид необходимостта от постоянно гарантиране и документиране на качеството на гелове за пиене Алое Вера.

Въпроси за SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH

Какво представлява SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH?

SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH принадлежи от 2003 г. към Société Générale de Surveillance (SGS), основан през XIX век във Франция, за да извършва инспекции на зърното. Днес компанията е фокусирана върху извършване на лабораторни анализи за сертифициране на храни и хранителни добавки.

Гелът за пиене Алое Вера от LR единствената напитка Алое Вера на пазара с INSTITUT FRESENIUS Quality Seal ли е?

Към момента единствено геловете за пиене Алое Вера от LR притежават строгия Quality Seal от SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH.

По какво се различава INSTITUT FRESENIUS Quality Seal от другите печати?

В хранителната индустрия има различни печати за качество и лабораторни услуги. Но SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH е една от най-популярните институции, предлагащи печати за качество на пазара. Своята известност институтът е добил с това, че от повече от 35 години стои зад високото качество – трайна концепция, която работи. Друг фактор е редовността на проверките. Печатът не се получава за извършени в точно определено време проверки, а гарантира състоянието на постоянно високи стандарти за качество. За да се получи печатът, се извършват многобройни предварителни проучвания на съответния продукт. Проверява се всичко: съставките, всяка отделна стъпка от обработката до бутилирането и много повече. Тайни тестови покупки от SGS INSTIUTUT FRESENIUS GMBH трябва да гарантират качеството на крайния продукт. Подобен строг и детайлен контрол може да се нарече „доброволно слагане на усмирителна риза“.

Кое показва, че SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH е независим? Кой контролира SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH?

Независимостта на SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH от компаниите, кандидатстващи за сертификати е съществена за достоверността на INSTITUT FRESENIUS Quality Seal. Ето защо дейността на института почива на две важни основни ценности: неутралност и автономност. Като търговска компания той предлага на пазара услугата сертифициране на продукти, но е независим в своята преценка. Единствено резултатите от изследванията в собствената лаборатория на SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH се вземат предвид при решенията. Автономността се определя и от независимото разбиране за качество. Ето защо всички отдели – от лабораториите до управлението – са обект на специално разработена система за управление на качеството, която има за цел контрол на всички вътрешни процеси. Освен това всеки служител трябва да потвърди своята независимост в допълнителен трудов договор. Провеждат се и външни проверки, от една страна от т.нар. акредитиращи и сертифициращи компании, а от друга – от властите. Това означава, че SGS INSITITUT FRESENIUS GMBH трябва постоянно да отговаря на вътрешни и външни изисквания. От ценното сътрудничество между LR и независимия SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH най- голяма полза има за потребителя.

Може ли INSTITUT FRESENIUS Quality Seal да бъде отнет?

INSTITUT FRESENIUS Quality Seal може определено да бъде отнет, ако договорените стандарти за качество не се спазват – например ако при проведените лабораторни анализи микробиологичното състояние се отклонява от стандартните стойности или има наличие на рискови параметри като тежки метали или пестициди. Ако съществува опасност, продуктът да представлява заплаха за човешкото здраве, бизнес интересите стоят на заден план. Такъв случай обаче все още не е имало благодарение на обстойните проверки на съставките, производството и готовия продукт, които са необходими, за да се получи въобще печатът.
Площите, където се отглежда Алое Вера в Мексико, проверяват ли се редовно от SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH?
SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH проверява редовно площите, където се отглеждат растенията Алое Вера в Мексико, които LR използва за производството на геловете за пиене. Тези проверки продължават обикновено два дни и обхващат всички фази от култивирането до доставката на ценния гел. Всички плантации се проверяват. На място се проверява например дали се използват пестициди. Дори транспортирането на прясно отрязаните листа Алое Вера за по-нататъшна обработка и всички други фази на производството са обект на цялостен контрол по-строго определени чеклисти. Освен това цялата документация и необходими документи се проверяват, преди гелът да бъде изпратен в Германия. Въпреки обхватността и строгостта на провежданите проверки резултатите винаги са били положителни.

SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH проверява ли и работните условия в Мексико?

В рамките на проверките на SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH се инспектират и работните условия на място – винаги резултатът е, че при отглеждането, отрязването на листата и обработката на гела се наблюдават етични условия на труд. Проверките дават и уверението, че не се използва детски труд при никоя от фазите. За LR детският труд е абсолютно неприемлив. В случай че LR установи подобно нещо, това би било причина за незабавно прекратяване на съвместната дейност.